Termovízia

Termovízia

Termovízia (Termovízne meranie) je bezkontaktné nedeštrukčné meranie, pri ktorom sa pomocou termokamery odmeria povrchová teplota. Cieľom je zistiť kritické miesta na objekte kde dochádza k únikom tepla.

Kedy môže pomôcť termovízia?

 • Možnosť odhalenia úniku tepla, tepelných mostov a rôznych porúch kotlov, kúrenia, chýb a závad, ktoré sú voľným okom neviditeľné
 • Pred zateplením zistiť, kde je najväcší únik tepla a na ktoré miesta je potrebné sústrediť pozornosť
 • Možnosť ukázať a presvedčiť susedov o potrebe zateplenia
 • Po zateplení skontrolovať účinnosť použitej izolácie a celkové prevedenie prác
 • Detekcia tepelných rozvodov podlahového kúrenia, úniku chladu z chladiarenských a mraziarenských zariadení
 • Termodiagnostika zariadení a prístrojov v priemysle, počas prevádzky, bez nutnosti odstávky
 • Odhalenie poškodenej časti vodovodného potrubia, kontrola bezpečnosti a tesnosti krbu a komínu
 • Odhalenie prehrievania motorov, prehrievania ložísk, prehrievania pripojovacích svoriek elektrických rozvodov trafostaníc
 • Zistenie oteplenia spínacích zariadení, závady na doskách plošných spojov
 • Detekcia vadných častí fotovoltaických panelov-HOT SPOT
 • Aký je stav pred a po výmene okien a prevedenej práci